Samoborski Športski Savez

ŠPORTSKI BRIDGE KLUB SAMOBOR

 SENJSKA 3, SAMOBOR
tel:01/3360-720
Registarski broj:01000251
OIB:83051592953
Matični broj:0633178
Žiro-račun:2403009 – 1120005983
Predsjednik:MELITA GREGURIĆ
Info
Udruge članice