Samoborski Športski Savez

ŠPORTSKI AUTO-KLUB SAMOBOR

 LIVADIĆEVA 1, SAMOBOR
tel:01/3360-227
Registarski broj:01000600
OIB:57380097042
Matični broj:1001876
Žiro-račun:2403009 – 1120004468
Tajnik:ANTUN LAUŠIN, tel: 01/3360-227
Info
Udruge članice