Samoborski Športski Savez

DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU SAMOBOR

 TRG KRALJA TOMISLAVA 8A, SAMOBOR 10430
tel:01/3363-280
fax:01/3363-280
Registarski broj:01000081
OIB:36343886314
Matični broj:3135462
Žiro-račun:2484008 – 1102473583
Predsjednik:IVAN BEZJAK, tel: 098/882-846
Info
Udruge članice