Samoborski Športski Savez

ŠPORTSKI PLESNI KLUB SAMOBOR

 IVANA PERKOVCA 90, SAMOBOR 10430
tel:098/624-232
Registarski broj:01000066
OIB:49583112381
Matični broj:01253042
Žiro-račun:2484008 – 1100640593
Tajnik:ANITA MATIJAŠČIĆ, tel: 098/624-232
Info
Udruge članice