Samoborski Športski Savez

TAEKWONDO KLUB SAMOBOR - KORYO

 ANDRIJE HEBRANGA 26A, SAMOBOR 10430
tel:01/3363-755
email:tkd.samobor@gmail.com
Registarski broj:01000206
OIB:11258589535
Matični broj:1217852
Žiro-račun:2403009 – 1120004724
Predsjednik:BORIS MAKARUN, tel: mob: 091/314-3701
Info
Udruge članice