Samoborski Športski Savez

KARATE KLUB SAMOBOR

 ANDRIJE HEBRANGA 26 A, SAMOBOR
tel:01/3365-888, 091/ 2055 667
email:darko.simunec@zg.t-com.hr
Kontakt osoba:DARKO ŠIMUNEC
Registarski broj:01000596
OIB:67547347634
Matični broj:3185206
Žiro-račun:2484008 – 1100769668
Info
Udruge članice