Samoborski Športski Savez

MOTOCROSS KLUB TRP MAROVIĆ

 MAROVIĆI 1/11 RAKOV POTOK 10436
tel:01/6586-133
fax:01/6586-133
email:mckmarovic@gmail.com
Kontakt osoba:DRAGUTIN I DANICA MAROVIĆ
Registarski broj:01000263
OIB:14246525802
Matični broj:1180444
Žiro-račun:2484008-1100732484
Info
Udruge članice