Samoborski Športski Savez

RUKOMETNI KLUB RUDAR

 RUDE B.B., 10430 SAMOBOR
tel:098/9637-144
Registarski broj:01000084
OIB:10942675675
Matični broj:3135217
Žiro-račun:2403009 – 1120003910
Info
Udruge članice