Samoborski Športski Savez

NOGOMETNI KLUB KONŠČICA

 KONŠČICA BB, 10435 SV. MARTIN P/O
Registarski broj:01001902
Matični broj:2292050
Žiro-račun:2340009-1110302318
Info
Udruge članice