Samoborski Športski Savez

HOKEJ KLUB „ŠIŠMIŠ“ SAMOBOR

 FRANA KRAŠINIĆA 2, SAMOBOR
Registarski broj:01001796
OIB:90937701679
Žiro-račun:2360000 – 1101945132
Info
Udruge članice