Samoborski Športski Savez

TENIS KLUB STARS

 UL. IVANA PERKOVCA 90, SAMOBOR 10430
tel:091/337 88 14
email:tkstars2014@gmail.com
Predsjednik:IGOR KOS, tel: 091 337 8814
Info
Udruge članice