Samoborski Športski Savez

ORIJENTACIJSKI KLUB JAPETIĆ

 STAROGRADSKA 15, 10430 SAMOBOR
tel:098/262-604
email:okjapetic@okjapetic.hr
Registarski broj:01001793
OIB:88709577899
Matični broj:02196298
Žiro-račun:2484008 – 1104093473
Predsjednik:DAMIR SUBAN, tel: 098/262-604
Info
Udruge članice